تماس و مشورت با مدرس دوره : 09120821418

پرداخت

1) باید هنگام خرید هر فایلی از سایت Pscadfile حتما فیلم نمایش صحیح کد ویا شبیه سازی را ببنید و صحت آن مطمن شوید.

2) اگر به هر دلیلی فیلم از نمایش صحیح فایل نیست از پشتیبانان بخواهید فیلم کارکردن صحیح شبیه سازی را ارسال کنند.

[download_checkout]