تماس و مشورت با مدرس دوره : 09120821418

مدلسازی خطوط انتقال و کابل ها در نرم افزار PSCAD

دریافت آموزش

برای دریافت این آموزش و سایر آموزش های نرم افزار PSCAD به بسته جامع آموزش PSCAD مراجعه کنید

دوره های مرتبط

advertisement advertisement advertisement

سرفصل های آموزش

به نام خدا عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما دوستان. علی محمدی هستم مهندس طراح سیستم های قدرت و مدرس دانشگاه. در خدمتتون هستم با آموزش مدلسازی خطوط انتقال و کابل ها در نرم افزار PSCAD. برنامه PSCAD تمایز با معنایی بین خطوط انتقال و کابل ها و سایر اجزا در نظر می گیرد بطوری که لازم است حساسیت بیشتری نسبت به مدلسازی این عناصر در قیاس با سایر المان ها لحاظ گردد.

در این آموزش ابتدا جزئیات لازم مدل های خطوط انتقال و کابل ها (از قبیل تعیین مشخصات نوع برج ها در خطوط انتقال و نوع مدل کابل ها، پارامترهای مدلسازی زمین و انتخاب روش شبیه سازی) بطور مستقل ارائه می شود. سپس مراحل ایجاد، مدلسازی و تنظیم مشخصات یک خط انتقال تک مداره، یک خط انتقال دو مداره، یک کابل سه فاز و یک کابل شامل دو مجموعه سه فاز تشریح می شود. در ادامه ساختار فایل هایی که در حین محاسبه ثابت های خطوط انتقال و یا کابل ها ایجاد می گردند، بررسی می شوند. در نهایت سراغ قابلیت نمایش داده های خروجی خطوط انتقال و کابل ها بر حسب فرکانس خواهیم رفت که نمایشگر خروجـی تفضیلی (Detailed Output Viewer) نام دارد. در پایان این آموزش با نحوه مدلسازی خطوط انتقال و کابل ها آشنا شده و در نهایت می توانید پروژه های حاوی این المان ها رو شبیه سازی کنید.

سرفصل های آموزش

◄ نحوه اتصال خطوط انتقال و کابلها به دو روش
◄ تغییر مشخصات پیکره خط انتقال (Tline Configuration) و پیکره کابل (Cable Configuration)
◄ مشخصات رابط خط انتقال (Tline Interface) و رابط کابل (Cable Interface)
◄ معرفی اجزای مدل خطوط انتقال
◄ روشهای وارد کردن برج خط انتقال در یک مدل
◄ مشخصات مربوط به برج خط انتقال به روش هندسی
◄ مشخصات مربوط به برج سراسری (Universal Tower) خط انتقال
◄ مشخصات مربوط به بخش ورود دستی داده (Manual Data Entry)
◄ تشریح مدلهای شبیه سازی برگرن (Bergeron)، فرکانسی مد (Frequency Dependent (Mode)) و فرکانسی فاز (Frequency Dependent (Phase))
◄ دستورات بخش شاخه تعاریف
◄ جزئیات مربوط به مدل زمین بر اساس نوع خط انتقال و کابل، دقت و سرعت شبیه سازی
◄ معرفی دو نوع کابل قابل شبیه سازی در PSCAD
◄ تشریح کابل هم محور (Coaxial) به همراه مشخصات آن
◄ تشریح کابل نوع لوله ای (Pipe-Type) به همراه مشخصات آن
◄ راه های ایجاد خطوط انتقال و کابل ها در یک پروژه
◄ وارد کردن داده های یک خط انتقال تک مداره، یک خط انتقال دو مداره در قالب مثال
◄ وارد کردن داده های یک کابل سه فاز از نوع هم محور و یک کابل شامل دو مجموعه سه فاز در قالب مثال
◄ تشریح فایلهای مرتبط با کمپایل و حل ثابت های خطوط انتقال و کابلها
◄ آشنایی با فایلهای حاصل از حل ثابت های خط و کابل
◄ معرفی قابلیت نمایشگر خروجی تفضیلی و نحوه استفاده از این امکان
◄ توضیح تنظیمات مربوط به مشاهده نمودارهای مختلف بخش نمایشگر خروجی تفضیلی