تماس و مشورت با مدرس دوره : 09120821418

شبیه سازی جریان هجومی ترانسفورماتور در PSCAD

دریافت آموزش

برای دریافت این آموزش و سایر آموزش های نرم افزارPSCAD به بسته جامع آموزش PSCAD مراجعه کنید

دوره های مرتبط

advertisement advertisement advertisement

توضیح آموزش :

 یکی از مشکلات مهم در رابطه با بهره برداری از ترانسفورماتور، جریان های گذرای شدیدی است که هنگام برق دار کردن یک ترانسفورماتور بدون بار، در سیم پیچ های آن جاری می شود. طی دهه های اخیر، تحقیقات زیادی با هدف کاهش میزان این جریان گذرا که به جریان هجومی معروف است انجام شده است. در این مثال، ابتدا جریان هجومی و شکل موج آن را در یک ترانسفورماتور سه فاز نمونه بررسی خواهیم کرد. سپس یکی از روش های کاهش جریان هجومی را روی ترانسفورماتور آزمایش کرده و صحت عملکرد روش مذکور را توسط نتایج حاصل از شبیه سازی ارزیابی می کنیم ترانسفورماتورهای قدرت برای کار در شرایط ولتاژ و شار نامی طراحی می شوند. جنس ترانسفورماتورها از مواد فرومغناطیس بوده که دارای مشخصه غیر خطی است. لذا، برق دار کردن هسته این ترانسفورماتور، هنگامی که بدون بار است، سبب به اشباع رفتن هسته ترانسفورماتور شده و در نتیجه این اشباع، جریان مغناطیس کننده بزرگی از شبکه کشیده خواهد شد. اندازه این جریان، از اولین لحظه برق دار کردن ترانسفورماتور تا چندین سیکل پس از آن، به میزان قابل توجهی بزرگ است و می تواند تا حدود ۱۰ برابر بزرگ تر از مقدار جریان نامی ترانسفورماتور باشد.ما در Pscadfile سعی کردیم جامع ترین آموزش نرم افزار Pscad را برای شما فراهم کنیم ، برای دریافت این آموزش و سایر آموزش های نرم افزار Pscad به آدرس  https://pscadfile.ir/pscad مراجعه کنید.