تماس و مشورت با مدرس دوره : 09120821418

شبیه سازی موتور جریان مستقیم تحریک مستقل در PSCAD

دریافت آموزش

برای دریافت این آموزش و سایر آموزش های نرم افزار PSCAD به بسته جامع آموزش PSCAD مراجعه کنید

دوره های مرتبط

advertisement advertisement advertisement

توضیح آموزش:

 

به نام خدا در خدمت شما هستم با معرفی آموزش شبیه سازی موتور جریان مستقیم تحریک مستقل در نرم افزار Pscad. ماشین های جریان مستقیم مرسوم از دو سیم پیچ میدان و آرمیچر تشکیل شده اند. سیم پیچی میدان که در قسمت ساکن یا استاتور قرار گرفته ، وظیفه ایجاد فلوی مغناطیسی را بر عهده دارد و سیم پیچی آرمیچر یا القاء شونده که بر روی قسمت متحرک یا رتور ماشین قرار گرفته و نیروی محرکه اصلی در آن القاء می شود. با توجه به نوع اتصال الکتریکی بین دو سیم پیچ تحریک و آرمیچر ماشین های جریان مستقیم به صورت زیر دسته بندی می شوند :

ماشین های جریان مستقیم تحریک مستقل

ماشین های جریان مستقیم تحریک شنت

ماشین های جریان مستقیم تحریک سری

ماشین های جریان مستقیم تحریک مختلط

 

هدف از انجام این آزمایش ، مشاهده تغییرات جریان آرمیچر ، جریان تحریک ، سرعت و گشتاور الکترومغناطیسی ماشین در گذر زمان است. با انجام این آزمایش درک بهتری از رفتار ماشین جریان مستقیم تحریک مستقل در حالت های گذرا و پایدار در نرم افزار Pscad  پیدا خواهیم کرد.